Andre Nassar

Andre Nassar

Una delegación de empresarios brasileños acompaña a funcionarios del Ministerio de Agricultura que visitan China esta semana para discutir sobre comercio agrícola.
Una delegación de empresarios brasileños acompaña a funcionarios del Ministerio de Agricultura que visitan China esta semana para discutir sobre comercio agrícola.